Koła Naukowe Pedagogiki Międzykulturowej i Pedagogiki Pracy Instytutu Nauk Pedagogicznych zapraszają na spotkanie z Hamidem Asghari, wykładowcą Uniwersytetu Karlstad w Szwecji.

Hamid Asghari urodził się w stolicy Iranu, Teheranie. Podczas wojny iracko-irańskiej, kiedy odbywał służbę wojskową  został ranny i w rezultacie jako uchodźca, w roku 1987, przybył do Szwecji. Hamid Asghari w Szwecji ukończył studia uniwersyteckie i pracował jako nauczyciel, aby następnie rozpocząć studia doktoranckie zakończone tytułem doktora.

Zapraszamy na dwa spotkania:

– „Doświadczenia bycia uchodźcą w Szwecji – przeszłość i teraźniejszość”, wtorek, 10. 11. 2015, godz.16.00, SCK

– „Edukacja zawodowa w Szwecji”, czwartek, 12.11. 2015, godz. 9.45, Instytut Nauk Pedagogicznych, ul. Oleska 48, s. 204