Dzień pracownika socjalnego

23.11.2015, godz. 12.00

Studenckie Centrum Kultury, ul. Katowicka 95 Opole

Szczegóły