W piątek 08.01.2016 o godzinie 15:00 w sali 154 odbędzie się szkolenie z zakresu BHP dla wszystkich studentów którzy do tej pory nie uzyskali wpisu.

Przypominamy że szkolenie z zakresu BHP jest obowiązkowe, a w/w termin jest terminem ostatecznym.