Studenci pierwszego roku studiów licencjatu i magisterskich (nowe siatki od 2015 r.) powinni przy wyborze kursów ogólnouczelnianych
wybrać kurs ogólnouczelniany z  LISTY PRZEDMIOTÓW O CHARAKTERZE OGÓLNOUCZELNIANYM o charakterze HUMANISTYCZNYM (zobacz siatka studiów od 2015 r. – uwagi pod II semestrem).
Wybór innego kursu będzie skutkował brakiem punktów (z przedmiotów humanistycznych) w ostatecznym rozrachunku po IV (mgr ) lub  VI semestrze (lic.).
Dyrekcja INP

Kursy do wyboru

Rejestracja w systemie USOSWeb