Dyrekcja Instytutu Nauk Pedagogicznych informuje studentów którym brak punktów ECTS o możliwości uzyskania ich w ramach kursu instytutowego Marketing w kulturze (4 pkt.), który odbywa się w każdą środę o godzinie 18:00 w sali 401