W piątek, 4 grudnia br. – w ramach kursu instytutowego prowadzonego przez dra Mariusza Snopka – grupa studentów naszego instytutu udała się na zajęcia terenowe do Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim. Wyjazd został zorganizowany z okazji obchodów 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć, nazwanych kampanią „Biała Wstążka”.

Obchody otwarła część artystyczna. Zorganizowany został bowiem poruszający występ przygotowany przez skazanych oraz wychowawców. Na drugą część spotkania przygotowano prezentację, którą uświetniły wystąpienia psychologa więziennego, przedstawicieli policji oraz wychowawczyni placówki. Na zakończenie przygotowano warsztaty dla studentów oraz skazanych. Praca grupowa polegała na wykonaniu plakatów związanych z przeciwdziałaniem przemocy przeciwko kobietom.

W ramach podziękowania dla studentów, skazani przekazali im własnoręcznie wykonane białe kwiaty. Na zakończenie wizyty dyrektor oprowadził studentów po jednostce penitencjarnej i przedstawił jej historię oraz przeznaczenie. Żacy mieli możliwość posłuchać o więziennej codzienności zarówno z perspektywy dyrektora, psychologa jak również samych osadzonych. Taka wielowymiarowa perspektywa wydaje się interesująca, zwłaszcza dla przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych.

Judyta Lorek