W dniach 07 oraz 14 grudnia 2015 roku studenci II roku pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyka społeczną wraz z dr. Mariuszem Snopkiem odwiedzili Zakład Karny nr 2
w Strzelcach Opolskich. Celem spotkań było zapoznanie studentów ze specyfiką placówki, jak również z opinią na temat wykonywania kary zarówno w percepcji funkcjonariuszy, jak
i osób pozbawionych wolności.

pozbawionych wolności.

Na początku wszyscy studenci przeszli standardową kontrolę. Od razu uwagę żaków zwróciły stalowe zabezpieczenia i bramy. Pierwszym punktem „wycieczki” był wykład mjr. Jarosława Timoszuka, który przybliżył pracę wychowawcy oraz funkcjonowanie jednostki.

Drugim punktem spotkania było zapoznanie z pracą w oddziale terapeutycznym. Studenci mogli porozmawiać z psychologiem, jak również obejrzeć cele mieszkalną, izolacyjną oraz zabezpieczającą. Następnie studenci przeszli do świetlicy centralnej w której można było obejrzeć radiowęzeł oraz bibliotekę. Każdy ze studentów mógł wpisać się do kroniki oraz – co wydaje się niezwykle ważne – porozmawiać ze skazanymi. Żacy zostali poczęstowani przez nich herbatą i wysłuchali ich historii. Wszyscy z uwagą i skupieniem słuchali. Wydawać by się mogło, że było to dla studentów bardzo ciekawe doświadczenie.

Na koniec organizatorzy spotkania przygotowali niespodziankę w postaci spektaklu teatralnego, który odbył się w więziennej kaplicy. Przedstawienie przygotowane przez osadzonych przybliżyło realia życia codziennego więźniów.

Wizyta w zakładzie karnym pozwoliła studentom poznać funkcjonowanie tak specyficznego miejsca jakim jest więzienie. Być może niektórym ułatwiła decyzję o podjęciu pracy w więziennictwie.

 

Tekst: Małgorzata Mazur

Fotografie: Mariusz Snopek, Jarosław Timoszuk