19 stycznia 2015 r. o godz. 9.40  odbędzie się wybór grup konwersatoryjnych w ramach przedmiotu „Proseminarium badawcze”,
studenci proszeni są o zalogowanie się w systemie USOSWeb i wybór proseminarium prowadzącego przez:

prosem