Proszę się zapoznać z komunikatami związanymi z wyborami do Kolegium Elektorskiego
wśród  pracowników Instytutu Nauk Pedagogicznych

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego – w Instytucie Nauk Pedagogicznych UO – odbędą się 27 stycznia 2016 (środa) o godzinie 11.00 w sali nr 319 INP.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów
w grupie nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego profesora i stopnia naukowego doktora habilitowanego odbędą się 28 stycznia 2016 (czwartek) o godzinie 12.00 w Sali nr 20 w Collegium Civitas.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego profesora i stopnia naukowego doktora habilitowanego odbędą się 28 stycznia 2016 (czwartek) o godzinie 14.00 w Sali nr 20 w Collegium Civitas.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi odbędą się 28 stycznia 2016 (czwartek) o godzinie 16.00 w Sali nr 20 w Collegium Civitas.