Projekt realizowany jest w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Autor i koordynator projektu: dr Anna Glińska – Lachowicz.

W Zakładzie Karnym w Opolu – oddział zewnętrzny Turawa pracownik naszego Instytutu – dr Anna Glińska – Lachowicz realizuje autorski Projekt choreoterapeutyczno – arteterapeutyczny”WYSPA”. Uczestniczą w nim kobiety (skazane), przebywające w tym zakładzie karnym nie krócej niż 6 miesięcy. W ramach projektu uczestniczki mają możliwość zapoznania się z technikami stosowanymi w arteterapii i terapii tańcem, m.in. poprzez kreowanie swojej przestrzeni – bezludnej wyspy, poznają możliwości odreagowania negatywnych emocji i napięć poprzez ruch i taniec, doświadczają wpływu różnego rodzaju muzyki na ludzki organizm, uczestniczą w sesjach filmoterapii, a poprzez twórcze wyrażanie siebie w ruchu, poprzez obraz czy dźwięk – nabywają nowych doświadczeń i rozwijają swoją kreatywność.
Celem projektu jest wspomaganie efektywności procesu resocjalizacji osób skazanych poprzez zwiększenie ich świadomości siebie i urealnienie własnej samooceny, poprzez stymulowanie rozwoju osobowości, rozwijanie kreatywności i spontaniczności uczestników, a także uczenie radzenia sobie w sytuacjach nowych, stresujących i trudnych.
Dr A. Glińska – Lachowicz otrzymała prestiżowe stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki któremu jest możliwa realizacja Projektu “WYSPA”.Do realizacji projektu stale włączają się kolejni partnerzy – osoby prywatne, instytucje i firmy.
(Poniżej zamieszczam zdjęcie ekipy filmowo – zdjęciowej pracującej przy powstawaniu projektu (osoby z Poznania, Opola, Wrocławia, Krakowa), zdjęcie studentek  i pani dyrektor Instytutu Kosmetologii, Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu).

Więcej informacji na:
http://www.arteterapia.opole.pl/projekty
a także na:
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-opole/news,34088,rozpoczecie-projektu-wyspa.html