Na zaproszenie Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, mgr Marek Wiendlocha z Instytutu Nauk Pedagogicznych reprezentuje środowisko naukowe w programie Narodowego Centrum Kultury – BARDZO MŁODA KULTURA.

Celem wieloletniego programu realizowanego w ramach Paktu dla Kultury przez Narodowe Centrum Kultury jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez 16 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – po jednym z każdego województwa.

Mgr Marek Wiendlocha odpowiada w województwie opolskim za stworzenie diagnozy oraz publikację materiału, który będzie zwieńczeniem badań terenowych prowadzonych w ramach projektu.

Każdy z wnioskodawców będzie mógł ubiegać się o dotację w wysokości od 300 do 900 tysięcy złotych na trzyletni okres realizacji programu, a także wsparcie organizacyjne i merytoryczne od powołanego przez NCK zespołu zajmującego się obsługą programu. W ramach programu odbywać się będą doroczne spotkania wszystkich beneficjentów, w trakcie których będą się dzielić doświadczeniami i poszukiwać wspólnie rozwiązań.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie 15.02.2016 r. gdzie oficjalnie ogłoszony zostanie całościowy skład programu. Uczestnictwo mgra Marka Wiendlocha w tym programie przyczyni się do poszerzenia współpracy pomiędzy ośrodkami nauki i kultury z całego kraju.