W dniu 8.02.2016 w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w Opolu odbyły się warsztaty plastyczne organizowane przez członków Koła Naukowego Pracowników Socjalnych którego opiekunem jest Pani prof. UO, dr hab. Anna Weissbrot – Koziarska

Aby zapewnić dzieciom rozrywkę oraz klimat ostatnich dni karnawału w trwających feriach, studenci II roku pracy socjalnej zorganizowali warsztaty plastyczne. Dzieci pozostające w ośrodku w czasie przerwy zimowej miały okazję wykonać własną i nie powtarzalną maskę karnawałową. Tematyką warsztatów był świat zwierząt. Studenci pytali wychowanków jakie zwierzęta najbardziej przypadają im do gustów i co wiedzą na ich temat