Dnia 2 lutego 2016 została dostarczona z drukarni pierwsza publikacja pokonferencyjna Koła Naukowego Pracowników Socjalnych. Jest ona zwieńczeniem wystąpień prelegentów podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów pt. “Problem wykluczenia społecznego – stare i nowe wyzwania”.

Książka zawiera w sobie artykuły naukowe, o różnorodnej tematyce dotyczącej problematyki funkcjonowania osób starszych, wsparcia jednostek czy też rodzin. Została ona sfinansowana ze środków Prorektora ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Opolskiego Prof. dr hab. Marka Masnyka oraz Forum Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego. Można ją znaleźć w Bibliotece Głównej przy ul. Drzymały 1A oraz w Międzyinstytutowej Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Oleskiej 48.

Serdecznie zapraszamy do lektury.