Zakład Pracy Socjalnej wraz z Kołem Naukowym Pracowników Socjalnych Uniwersytetu Opolskiego, oraz Sekcja Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
mają zaszczyt zaprosić do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów pt.
“Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia.Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo”  w dniu 20 kwietnia 2016 roku

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Prof. dr hab. Marek Masnyk, Prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. kształcenia i studentów
Prezydent Miasta Opole – Arkadiusz Wiśniewski
oraz Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ
To już drugie spotkanie studentów i doktorantów, które ma na celu wymianę myśli, doświadczeń i wniosków z prowadzonych badań na terenie wielu uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w Polsce.

Szczegóły pdf

Formularz zgłoszeniowy  doc