Konsultacje z dr hab. Danutą Kowalczyk, prof. UO zostają odwołane do dn. 13 marca 2016 r. Wykłady w tym okresie odbywać się będą zgodnie z planem zajęć