Osoby ubiegające się o refundację wyjazdów na konferencje z rezerwy
kierownika studiów doktoranckich proszone są o przestrzeganie
następujących procedur:

1. Uzyskanie ustnej zgody kierownika studiów doktoranckich na refundację
przed planowanym wyjazdem na konferencję
2. Samodzielnie opłacić koszty związane z konferencją. Wyłącznie aktywny
udział może podlegać refundacji
3. Po otrzymaniu faktury należy zgłosić się do kierownika studiów
doktoranckich w celu uzyskania podpisu na fakturze
4 .Należy wydrukować potwierdzenie wpłaty z własnego konta i dołączyć do
faktury
5.  Proszę podać numer swojego konta, na który mogą być przelane
środki z kwestury UO
6. Fakturę należy złożyć w Kwesturze UO