WYSTAWA ARTYSTYCZNA wieńcząca nowatorski Projekt Badawczo – Artystyczny “WYSPA – przez terapię tańcem i arteterapię do efektywnej resocjalizacji”.
TYTUŁ WYSTAWY “Taniec dla wolności”
TERMIN 10 marca – 31 marca 2016r.

Wystawa prezentować będzie dokumentację artystyczną i fotograficzną zebraną podczas realizacji projektu w Zakładzie Karnym O.Z. Turawa, a także prace plastyczne uczestniczek oraz ich profesjonalne portrety. Będzie można zobaczyć fotografie prezentujące przebieg warsztatów terapii przez sztukę w których uczestniczyły skazane. Zaprezentowane będą również ich prace plastyczne, obrazujące stany emocjonalne, przeżycia i wyobrażenia uczestniczek projektu, wykonane podczas działań o charakterze arteterapeutycznym (terapia przez muzykę, taniec, ekspresje wizualną, literaturę, teatr itp.).
Prezentowana dokumentacja daje możliwość zapoznania się z założeniami Projektu WYSPA oraz walorami resocjalizacyjnymi cyklu warsztatów, składających się na kolejną edycję tego autorskiego projektu.
Honorowy patronat nad moim projektem objął Prezydent miasta Opola pan Arkadiusz Wiśniewski.
Projekt realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji na temat mojej działalności i projektu “WYSPA” można znaleźć tutaj:
Strona Służby Więziennej
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-opole/areszt-sledczy-opole/oddzial-zewnetrzny-turawa/news,36120,realizacja-projektu-wyspa.html
Strona Uniwersytetu Opolskiego
http://inp.wns.uni.opole.pl/2016/01/26/projekt-wyspa-przez-arteterapie-i-terapie-tancem-do-efektywnej-resocjalizacji-i-inkluzji-spolecznej-osob-skazanych/
Moja strona (o mojej działalności arteterapeutycznej):
http://arteterapia.opole.pl/projekty