W terminie do 22 kwietnia br. można aplikować o granty dla doktorantów.  Proszę przedstawić projekt przeznaczenia środków finansowych na rok 2016 i 2017. Rozstrzygniecie odbędzie się w trybie konkursowym.

Kierownik studiów 

prof. zw. dr hab. E. Sapia-Drewniak