Tradycyjnie w naszym regionie, w miesiącu kwietniu odbywają się Targi Edukacji
i Pracy. Organizatorami tego typu imprez są Powiatowe Urzędy Pracy oraz Opolska Komenda OHP.

W tym roku Instytut Nauk Pedagogicznych, zorganizował swoje stoisko na takich eventach w Prudniku (8 kwietnia) oraz w Głubczycach ( 19 kwietnia), na których był reprezentowany przez doktorów A. Kąckiego i K. Neischa, wraz ze studentami(P. Cieśla,
F. Cieślik, A. Fabian, A. Gawron, N. Niemczyk i K. Paruch). Prezentowana była oferta edukacyjna oraz działalność naukowo-badawcza i kulturalna INP.

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, którzy poza kierunkami i specjalnościami nauczanymi w INP, mogli dowiedzieć się o potencjalnych miejscach zatrudnienia, świadczeniach socjalnych i ofercie kulturalnej, skierowanej do studentów.

Na targi Koło Naukowe Pedagogiki Pracy przygotowało materiały promujące Instytut. Był to m.in. prospekt reklamowy zawierający informacje o: kierunkach i specjalnościach nauczanych w INP ( na wszystkich poziomach kształcenia ), warunkach socjalno-bytowych dla żaków, terminarz procesu rekrutacyjnego oraz niezbędne dane kontaktowe. Przygotowano także – wzorem ubiegłego roku – ciasteczka zawierające sentencje odnoszące się do planowania kariery, motywowania do działania oraz anegdoty i cytaty znanych nam osób. Ze względu na swoją niekonwencjonalność materiały te wzbudziły powszechne zainteresowanie, zarówno uczniów, innych wystawców jak i władz samorządowych. Na stoisku była wyświetlana także prezentacja multimedialna promującą działalność INP.

Miłym akcentem targów były spotkania z absolwentami kierunku Pedagogika Pracy
( z różnych roczników ), którzy są zatrudnieni w instytucjach oświatowych i rynku pracy Opolszczyzny.

Autorzy tekstu: Dr Karol Neisch, Paweł Cieśla

Autor zdjęć: Paweł Cieśla