12 kwietnia br., na zaproszenie Dyrekcji Instytutu Nauk Pedagogicznych oraz Koła Naukowego Pedagogiki Pracy, UO odwiedzili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej -Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

Warsztat Terapii Zajęciowej(WTZ) jest specyficzną placówką ukierunkowaną na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym
i znacznym.

Zwiedzanie rozpoczęło się od gier i zabaw ruchowych, mających na celu wzajemne poznanie, przełamanie lodów i integrację. Na zakończenie tej części uczestnicy wraz
z opiekunami i studentami uczyli się układu tanecznego do piosenki Chocolate ( dzień ten był światowym dniem czekolady), którego finałem było spontaniczne wykonanie tego utworu, przez wszystkich uczestników. Warsztat został przygotowany przez studentki Animacji Kultury z Arteterapią, pod kierunkiem opiekunki – Mgr T. Młyńczak.

Następnie uczestnicy WTZ udali się do Instytutu Fizyki, gdzie Koło Naukowe Fizyków przygotowało demonstracje, z zakresu swobodnego spadania ciał, siły grawitacji
i nieważkości. Doświadczenia wzbudziły duże zainteresowanie obserwatorów, padały liczne pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Po czym nastąpiło zwiedzanie laboratoriów Instytutu Fizyki, z urządzeniami i sprzętem wykorzystywanym w pracy badawczej i w zajęciach dydaktycznych.

Ostatnia część wizyty, przeznaczona była na pokazy z zakresu Kuchni Molekularnej,  przygotowanych przez Koło Naukowe Chemików ”Koronan”. Uczestnicy wycieczki mogli obserwować proces przygotowania, przy użyciu nowych technologii – produktów spożywczych, takich jak: lody malinowe (z wykorzystaniem ciekłego azotu), nutelli, masła orzechowego, bubble tea oraz produktu czekoladopodobnego ( było to nawiązanie do dnia czekolady).

Wycieczkę zakończyło zwiedzanie specjalistycznych laboratoriów chemicznych, gdzie  omówiono infrastrukturę laboratoryjną oraz sposoby wykonywanych tam doświadczeń.

 

Autor tekstu: Paweł Cieśla – przewodniczący Koła Naukowego Pedagogiki Pracy ”Semper Salvus”

Autor zdjęć: Paweł Cieśla