W dniach od 11 do 17 kwietnia bieżącego roku, pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych dr Mariusz Snopek odbył staż naukowo-dydaktyczny w Instytucie Służby Więziennej (Інститут кримінально-виконавчої служби) w Kijowie (Ukraina).

W ramach stażu zostały podjęte m.in. takie działania, jak przeprowadzenie wykładów otwartych dla studentów i pracowników tamtejszej jednostki, czynny udział w dwóch konferencjach naukowych („Teraźniejszość i perspektywy opieki duszpasterskiej” oraz „Polityka karna Ukrainy w badaniach młodych naukowców”), a także hospitacje zajęć dydaktycznych i przeprowadzenie autorskich badań naukowych.

Ze względu na zainteresowania naukowe oraz doświadczenie penitencjarne dra Mariusza Snopka, staż naukowo-dydaktyczny wydał się ciekawym oraz inspirującym doświadczeniem. Poza pracą, koledzy ze wschodu zorganizowali także spotkanie z szefem służby więziennej Ukrainy (В.М. Палагнюк), zwiedzanie siedziby Państwowej Służby Więziennej Ukrainy, Aresztu Śledczego (w tym oddziału dla kobiet z dziećmi) oraz Muzeum więziennictwa.

Kijów – pomimo trudnej sytuacji polityczno-społecznej – słynie z pięknej architektury oraz zabytków. Na uwagę zasługuje m.in. Ławra, Plac Niepodległości (Majdan), Narodowe Muzeum Naukowo-Przyrodnicze czy Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki. Siedem dni stażu okazały się być czasem intensywnej pracy, jak również możliwością poznania kultury Ukrainy.