W dniu 3 czerwca 2016 r. – odbył się Meeting piłkarski: Poznajmy swoje możliwości!, zorganizowany przez Koło Naukowe Pedagogiki Pracy wspólnie z Fundacją Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, która wystawiła  do gry drużyny: Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej. Koło Naukowe PP stworzyło drużynę złożoną z następujących osób: Katarzyna Paruch, Gabriela Chrószcz, Aleksandra Gawron, Michał Pazowski, Paweł Cieśla i Paweł Kwapisz oraz studentów innych specjalności: Magdalena Pytlik oraz  Marek Hadrian. Była to kolejna inicjatywa Koła, mająca na celu przybliżenie studentom INP – specyfikę i  problemy pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Meeting rozpoczął się od oficjalnego powitania przybyłych drużyn przez organizatorów spotkania: opiekuna Koła – dr K. Neischa i Katarzynę Paruch ( zawodniczkę AZS-u Opole oraz pierwszoligowej drużyny piłki nożnej kobiet z naszego regionu) oraz Panią Teresę Jednoróg – Prezes Fundacji – którzy życzyli wszystkim drużynom dobrej zabawy i wielu zdobytych bramek.

Rozpoczęliśmy rozgrywki od przeprowadzenia wspólnej rozgrzewki i treningu z piłkami zawierającego m.in. ćwiczenia z drabinką koordynacyjną, prawidłowe przyjęcie piłki i podania – aby poprawić samopoczucie psychofizyczne zawodników i zminimalizować potencjalne ryzyko kontuzji. Ponadto Kasia zademonstrowała profesjonalne wykonanie stałych elementów gry, co wzbudziło podziw i uznanie wszystkich uczestników.

Rozgrywki odbywały się zgodnie z systemem  Każdy z Każdym, a więc wszystkie drużyny rozegrały po 3 mecze – rozgrywkom towarzyszyły ogromne emocje, a wynik pozostawał sprawą otwartą aż do ostatniego gwizdka. Wszyscy uczestnicy zawodów byli bardzo zaangażowani w grę i wzajemną (zdrową) rywalizację. Na zakończenie turnieju – rozegrany został konkurs rzutów karnych. Wszystkie mecze stały na bardzo wysokim poziomie, przez co trudno było wskazać zwycięzców. Tak naprawdę zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy, także my – organizatorzy, z realizacji niezwykle udanej imprezy.

W trakcie całego turnieju kibicowali nam przybyli licznie – podopieczni Fundacji. Po zakończeniu turnieju nastąpiła uroczystość rozdania pamiątkowych dyplomów dla drużyn i ich zawodników  oraz wykonano wspólne zdjęcie. Zainteresowanie jak i zaangażowanie w grę ze strony podopiecznych Fundacji było tak duże i sprawiało tyle radość, że postanowiliśmy w przyszłości kontynuować tę ideę – rozszerzając rozgrywki na inne placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Tekst: Dr Karol Neisch, Paweł Cieśla

Fotografie: Koło Naukowe Pedagogiki Pracy