W tym roku bardzo licznie w zajęciach w Instytucie Nauk Pedagogicznych uczestniczyli studenci i studentki przebywające na UO w ramach projektu Erasmus.

Kilkadziesiąt osób, pochodzących z Afganistanu, Grecji, Hiszpanii, Kazachstanu, Tajwanu,Turcji i Ukrainy nie tylko aktywnie uczestniczyło w zajęciach dotyczących kwestii międzykulturowych. Wielonarodowa ekipa Erasmusa także współorganizowała, m.in. z Kołem Naukowym Pedagogiki Międzykulturowej, wydarzenia podczas których społeczność akademicka naszej uczelni poznawała tradycje, historię i współczesność krajów pochodzenia naszych gości.