14 lipca odbyło się zebranie pracowników INP. Dyrektor Instytutu prof. Zenon Jasiński podsumował 20 lecie działalności Instytutu i jego pozycję na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym, który od nowego roku akademickiego przekształca się w Wydział Nauk Społecznych.

Prof. Bogdan Cimała omówił dorobek naukowy pracowników, a prof. Edward Nycz wskazał na sprawy dydaktyczne i studenckie, jakie miały miejsce w kończącym się roku akademickim. Spotkanie było także czasem pożegnania przechodzącej na emeryturę mgr Marii Zajączkowskiej, której dziękując za nie tylko animacyjno-taneczny trud pracy – koleżeństwo życzy zadowolenia i wszelkiej pomyślności. Zebranie zakończyło pamiątkowe zdjęcie.