Zebranie organizacyjne dla wszystkich doktorantów, połączone z inauguracją roku akademickiego na studiach doktoranckich dla I roku, odbędzie się w dniu 13 października br. o godz. 13.00 w sali 319 w INP. Obecność wszystkich doktorantów obowiązkowa.

Kierownik Studium

Prof. zw. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak