Dzisiejsze zajęcia z Etykiety towarzyskiej i savoir’u vivre’u w miejscu pracy
prowadzone przez dr Ewelinę Konieczną odbędą się na Małej Sali Teatru J. Kochanowskiego,
w godzinach 18.00 – 19.30