W dniach od 1 – 3 grudnia 2016 roku odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-metodyczna “Aktualne problemy w zakresie prawa człowieka, po przez pryzmat reform prawnych w odniesieniu do ludzi będących w konflikcie z prawem”.

Konferencja zgromadziła liczne grono ukraińskiej i zagranicznej elity naukowej oraz doświadczonych praktyków. Współorganizatorami konferencji byli Instytut Prawa, Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy Narodowej, Akademia Nauk Prawnych Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Narodowa Akademia Spraw Wewnętrznych i Służba Penitencjarna Ukrainy.

Duże zainteresowanie tematem konferencji naukowo-metodycznej podkreśla udziału zagranicznych delegacji z Polski, Łotwy, Niemiec, Danii, Holandii, Słowacji, Austrii oraz przedstawiciele międzynarodowych organizacji pozarządowych.

W ramach konferencji, 1 grudnia 2016 roku Instytut Służby Penitencjarnej zorganizował wizytę delegacji zagranicznej do Żytomierza. Podczas wizyty zagraniczni eksperci mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem zakładów karnych, warunków odbywania kary przez więźniów, celami edukacji więźniów i możliwościami ich zatrudnienia. Zaprezentowano również nowoczesną bazę techniczną w zakładach karnych na Ukrainie.

2 grudnia 2016 roku odbyła się sesja plenarna konferencji. W naukowo-metodycznej konferencji wzięło udział ponad 350 uczestników, w tym wybitni uczeni, lekarze, osoby publiczne z Ukrainy i innych krajów Europy. Uczestnikami konferencji byli również przedstawiciele organizacji społecznych i religijnych, komisji nadzoru, autorytatywnych organizacji międzynarodowych. Podczas konferencji zaprezentowała również swoje wystąpienie dr Anna Glińska – Lachowicz, pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Tematem referatu była prezentacja własnych doświadczeń zawodowych i badawczych – “Terapia przez sztukę jako innowacyjna metoda resocjalizacji w polskim systemie penitencjarnym”, którą uzupełniła projekcja filmu dokumentalnego “Taniec dla wolności – Projekt WYSPA” z przebiegu V już edycji projektu autorki.

Wielki potencjał naukowy działań międzynarodowych potwierdza udział w imprezie naukowej 5 profesorów, 32 doktorów nauk i 40 doktorów z prawa, pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, administracji publicznej, pracy socjalnej. Konferencja została otwarta przez szefa Instytutu Służby Penitencjarnej generała Evgena Barasha. Słowo do uczestników konferencji w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy wygłoszone zostało przez Wiceministra Sprawiedliwości Ukrainy Denis Chernyshov.

Materiały pokonferencyjne opublikowane zostały w pracy naukowo-metodycznej i przekazane uczestnikom podczas konferencji.