W dniach 16-17 listopada 2017 roku gościem Instytutu Nauk Pedagogicznych był dr Hamid Asghari ze szwedzkiego uniwersytetu w Karlstad.

Współpraca z tamtejszą uczelnią rozwija się dynamicznie od kilku lat, skutkując do tej pory wspólnymi publikacjami, wymianami pracowników i studentów oraz studenckim projektem badawczym. Podczas tegorocznej wizyty dr Asghari dwukrotnie spotkał się ze społecznością akademicką UO. Tematem pierwszego spotkania – wykładu dla studentów INP był szwedzki system edukacji. Studenci poznali jego strukturę i co najważniejsze, główne cechy, wśród których na pierwsze miejsce wysuwa się równość i solidarność społeczna. Drugi wykład, na który zaproszono szersze grono słuchaczy (studenci UO, w tym obcokrajowcy studiujący w ramach programu Erasmus+) dotyczył kwestii międzykulturowych i migracyjnych w kontekście aktualnego kryzysu uchodźczego. Dr Asghari w przejmujący sposób, odwołując się do swojej własnej biografii, tłumaczył słuchającej go publiczności czym jest godność i szacunek dla drugiego człowieka i jak ważna jest we współczesnym świecie  pomoc potrzebującym.