Pod koniec listopada członkowie Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy” pod przewodnictwem opiekuna – dra Mariusza Snopka, przeprowadzili świąteczną zbiórkę słodyczy na rzecz dzieci osób osadzonych w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich, oraz wychowanków Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim.

Warto dodać, że współorganizatorem naszej zbiórki był wychowawca z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich – mjr Jarosław Timoszuk. Bardzo cieszy fakt, że dzięki hojności studentów i pracowników Uniwersytetu Opolskiego udało się zgromadzić znaczną liczbę słodkości. Słodycze zostały przekazane potrzebującym w dniu 1 grudnia. Mamy nadzieję, że Wasze Święta będą równie słodkie jak obdarowanych najmłodszych! Ogromne podziękowania kierujemy w stronę wszystkich darczyńców i jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnych organizowanych przez Koło akcjach.

Judyta Lorek

Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy”