13 grudnia br. Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych otworzył obrady inauguracyjnego Zebrania Członków Koła Naukowego Pedagogów, powstałego w wyniku połączenia dotychczas autonomicznie funkcjonujących w ramach instytutu – kół naukowych.

Dyrektor, będący jednocześnie opiekunem koła naukowego nakreślił ogólne ramy działalności koła oraz życzył wszystkim członkom aktywnej postawy i zaangażowania w toku realizowanych celów statutowych. Następnie kierownictwo nad obradami przejął tymczasowy przewodniczący – Paweł Cieśla, który omówił statut koła, zarządził głosowania nad uchwałami zebrania, a także przybliżył procedury wyboru pierwszego Zarządu Koła Naukowego Pedagogów. Po czym przystąpiono do głosowań nad zgłoszonymi uprzednio kandydaturami, które przyniosły wiele emocji, oczywiście pozytywnych. Przewodniczącą Koła Naukowego Pedagogów została doktorantka – Michalina Hładun, stanowisko zastępcy powierzono Aleksandrze Ferenc, skarbnikiem został mgr Roland Rogowski, a sekretarzem koła naukowego – Faustyna Cieślik. Zarząd koła tworzą również przewodniczący sekcji naukowych, działających w ramach KNP. Przewodniczącą sekcji Pedagogiki Pracy została wybrana Paulina Hartman, sekcję Pedagogiki Międzykulturowej powierzono Katarzynie Paruch, natomiast Justyna Jarmuż będzie prowadziła sekcję animacji i arteterapii. W ramach koła naukowego powołano także sekcję Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, której przewodniczy Ewa Biegun oraz sekcję Planowania i Zarządzania Edukacją – pod przewodnictwem naturalnego lidera – Marka Zury. W najbliższym czasie, przy współudziale opiekuna koła jak i opiekunów merytorycznych poszczególnych sekcji, zostanie sformułowany plan działalności Koła Naukowego Pedagogów na najbliższy semestr. Przy okazji – serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów oraz absolwentów Uniwersytetu Opolskiego, zainteresowanych problematyką z zakresu nauk społecznych i humanistycznych – do współpracy w kole naukowym.

Paweł Cieśla