Dnia 13 grudnia bieżącego roku studentów pedagogiki resocjalizacyjnej INP odwiedziło dwóch skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym nr 2
w Strzelcach Opolskich.

Mężczyźni są recydywistami penitencjarnymi, zaś ich obecne wyroki to 14 i 25 lat – obaj Panowie, sumując wszystkie sankcje izolacyjne, w placówkach penitencjarnych przebywali ponad 20 lat. Wykład miał charakter profilaktyczny i odbył się w ramach Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy” prowadzonego przez dra Mariusza Snopka. Organizatorem ze strony jednostki penitencjarnej był mjr Jarosław Timoszuk – wychowawca od spraw kulturalno-oświatowych, rzecznik prasowy oraz aktywista.

Zaproszeni goście dali tzw. „świadectwo”, które pełni istotną rolę w oddziaływaniach penitencjarnych. Skazani byli bardzo otwarci i szczerze mówili o swoich doświadczeniach. Scharakteryzowali swoje losy, opisując co przyczyniło się do wstąpienia na kryminalną drogę. Nie szukali winnych za swe czyny, deklarując że zawsze mieli możliwość wybrania „inaczej”. Całość „świadectwa” nie miałaby znaczenia, gdyby nie przemiana która nastąpiła w ich postawie. Obecnie są świadomi krzywd jakie wyrządzili ofiarom i rodzinom, jak również utraty wielu lat życia. W konsekwencji, skazani stanowią świadectwo przemiany jaka w nich zaszła, dzięki osobistym refleksjom oraz skutecznym oddziaływaniom penitencjarnym.

Taka forma spotkania pełni wiele istotnych funkcji. Dla skazanych często dopiero zwerbalizowanie swoich losów, emocji i uczuć pomaga w znalezieniu odpowiedzi na pytania dotyczące przeszłości oraz – co niezwykle ważne –  przyszłych planów. Z kolei dla studentów, z racji obranego kierunku studiów, wydaje się to być ciekawym przedsięwzięciem. Często podczas takich spotkań dochodzi do pierwszych interakcji z osobami pozbawionymi wolności. Żacy, starszych roczników, którzy posiadają już wiedzę teoretyczną mogę skonfrontować ją z realiami. Po zakończonym wykładzie studenci mogli kierować pytania do recydywistów. Oscylowały one wokół planów na przyszłości i realnej szansy niepowrotu do przestępstwa.

Wykład był kontynuacją wieloletniej – bo od 2009 roku – współpracy pomiędzy Instytutem Nauk Pedagogicznych, a Zakładem Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich. Przedsięwzięcia jakie do tej pory zostały podjęte i zaprezentowane naszym Żakom to m.in. koncerty zespołów więziennych, wystawy ich twórczości, teatr więzienny itp. Opisywane „świadectwo” ma odmienny wymiar niż wspomniane przedsięwzięcia, jednak również cieszy się dużym zainteresowaniem.

 

Tekst: Judyta Lorek

Fotografie: Beata Radzińska