W ubiegły piątek (16.12.2016r.) w auli Uniwersyteckiej, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną pt. ,,Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów’’.

Konkurs zorganizowany był w ramach I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu a także Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Patronat Honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Opolskiego.

Przewodniczący jury konkursowego – prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński uroczyście otworzył galę witając zebranych gości, wśród których nie mogło zabraknąć przedstawicieli współorganizatorów, władz Wydziału Nauk Społecznych ( Dziekan dr hab. Janusz Henryk Dorobisz, prof. UO) i Instytutu Nauk Pedagogicznych (dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO) , a także laureatów i uczestników konkursu, wraz z opiekunami. Swoją obecnością organizowaną galę uświetnili również goście z Kraju Morawsko-Śląskiego.

Tematyka nadesłanych na konkurs prezentacji była bardzo zróżnicowana. Prezentacje multimedialne dotyczyły m.in. specjałów kuchni czeskiej, piękna krajobrazów i zabytków czeskich, a także wydarzeń i postaci zarówno historycznych jak i współczesnych, które oddziaływały na pozytywne relacje Polsko-Czeskie. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Najlepszą prezentacje wśród uczestników ze szkół podstawowych przygotowała Maja Kaczmar z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie – Koźlu (opiekun mgr Adrianą Piliszko), przybliżając zebranym w sposób kompleksowy – specjały kuchni czeskiej w prezentacji pt. ,, Co znajdziemy w czeskim menu?’’. Drugie miejsce zajął Jan Oronowicz z PSP im. Adama Mickiewicza w Ujeździe (opiekun mgr Dariusz Ciapa), z kolei trzecie miejsce przypadło Bartoszowi Szatkowskiemu z PSP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku (opiekun mgr Grażyna Świercz). Natomiast wyróżnienia przyznano Jakubowi Ceglarkowi i Marcelinie Nawarowskiej (PSP  nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku – opiekun: mgr Grażyna Świercz) oraz Emilii Dembończyk (PSP w Landzmierzu – opiekun: mgr Artur Derlik).

W  kategorii szkół gimnazjalnych główną nagrodę przyznano Oskarowi Winnickiemu z Publicznego Gimnazjum nr 7 im. generała Władysława Andersa w Opolu (opiekun mgr Ewa Kucharska), który przygotował prezentację multimedialną pt. ,,Czesko-Polskie związki kulturalne’’, dotyczącą działalności Braci Czeskich na ziemiach Polskich. Laureatem drugiego miejsca została wybrana Maria Oziembłowska z PG nr 9 z OI  im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (opiekun mgr Grzegorz Marszałek), a trzecie miejsce zajął Kacper Laskowski z PG nr 7 im. generała Władysława Andersa w Opolu. Wyróżniono również prezentacje: Michała Oronowicza z PG nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Kędzierzynie – Koźlu (opiekun mgr Adrian Kłos), Agnieszki Dudek z PG nr 1 z OI im. Polskich Noblistów w Opolu (opiekun mgr Bogusław Makara) i Karola Bandurskiego z Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie (opiekun mgr Ewa Chojecka).

Z kolei w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył Jakub Pawełczak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Opolu, przygotowując prezentację ,,Jaromír Nohavica – legenda czeskiego folku’’. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Górska z LO  im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie (opiekun mgr Bogusława Szczotka), a trzecie miejsce przyznano Łukaszowi Wiatrowi z I LO im. Lotników Polskich w Oleśnie

(opiekun mgr Iwona Zygmunt). Ponadto wyróżniono w tej kategorii Aleksandrę Kokot z I LO im. Lotników Polskich w Oleśnie (opiekun mgr Iwona Zygmunt), Adama Maluszczaka z PLO nr1 im. Mikołaja Kopernika w Opolu (opiekun mgr Katarzyna Madera) oraz Damiana Plewnię z ZSP w Dobrodzieniu (opiekunowie mgr Lidia Wloczyk i mgr Beata Jasińska).

Po wręczeniu nagród i wyróżnień dla laureatów, przedstawiciel Towarzystwa Naukowego Polsko-Czeskiego opowiedział o I Kongresie Czechoznawstwa i jego roli na rzecz współpracy Polsko-Czeskiej, jak również podziękował przedstawicielom organizatorów za zaangażowanie i włożony wysiłek w popularyzację wiedzy o historii i kulturze naszych południowych sąsiadów – Czechów. Po czym rozpoczęła się część artystyczna – koncert zespołu studentów Instytutu Studiów Edukacyjnych (Adrian Białek i Natalia Gosztyła). Na zakończenie gali zabrała głos Pani Dyrektor INP – dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO, dziękując przedstawicielom ww. podmiotów za wsparcie i wkład w realizację idei I Kongresu Czechoznawstwa  Polskiego oraz deklarując chęć kontynuacji współpracy pomiędzy INP a tymi instytucjami. Ponadto Pani Dyrektor pogratulowała laureatom i ich opiekunom a także współorganizatorom gali – przedstawicielom Koła Naukowego Pedagogów.

 

Paweł Cieśla, Koło Naukowe Pedagogów