16 stycznia o godz. 9.40 rozpoczną się zapisy w systemie USOSWeb na seminaria magisterskie na semestr letni (seminarium trzy semestralne). Zapisy dotyczą studentów stacjonarnych. Prosimy o zapoznanie się z listą promotorów w załączniku (profile promotorów na stronie internetowej INP w zakładce pracownicy).

Kierunki :  I  POW SUM, I  PR SUM, I PZE SUM

Lista promotorów:

1)    Prof. Józefa Brągiel
2)    Prof. Eleonora Sapia-Drewniak
3)    Prof. Wiesław Sikorski
4)    Prof. Edward  Nycz
5)    Prof. Anna Weissbrot-Koziarska
6)    Prof. Eugenia Karcz-Taranowicz
7)    Dr E. Konieczna
8)    Dr B. Górnicka