Pierwsza edycja Meetingu: Poznajmy swoje możliwości! odbyła się rok temu i zdobyła sympatyków nie tylko w środowisku uniwersyteckim, dlatego już 20 stycznia 2017 r. postanowiono kontynuować tą szczytną inicjatywę, której celem jest przybliżenie studentom pedagogiki specyfiki i problemów życia oraz pracy osób niepełnosprawnych, jak również wprowadzenie ich w sferę nieformalnego życia studenckiego.

Promując uczelnianą aktywność fizyczną, postanowiono zwiększyć liczbę uczestników, zapraszając do wspólnego turnieju drużyny wraz z opiekunami z Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu (Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej), Środowiskowego Domu Samopomocy z Sowczyc oraz z Warsztatu Terapii Zajęciowej ze Słupi pod Kępnem. Koło Naukowe Pedagogów również uczestniczyło w turnieju (występując w składzie: Katarzyna Paruch, Magdalena Religa, Marta Wójcik, Paweł Cieśla, Krzysztof Czerniecki oraz Marek Zura), przy wsparciu organizacyjnym ze strony Faustyny Cieślik, Pauliny Hartman oraz osób – zarówno z koła naukowego, jak i samorządu studenckiego UO – Natalii Chmiel i Natalii Garus. Arbitrem turnieju był Michał Pazowski.

Meeting piłkarski rozpoczął się od oficjalnego powitania przybyłych drużyn przez główną organizatorkę, która reprezentuje jedną z pierwszoligowych drużyn futbolu kobiecego naszego regionu. Następnie wszyscy uczestnicy przystąpili do obowiązkowej rozgrzewki, by możliwie w jak największym stopniu zminimalizować potencjalne ryzyko kontuzji czy urazów. W ramach rozgrzewki oprócz standardowych ćwiczeń zaproponowano również ćwiczenia ukierunkowane na koordynację i prawidłowe prowadzenie piłki.

Rozgrywki turniejowe realizowane były systemem pucharowym. W grupie każda drużyna rozegrała dwa emocjonujące mecze, których wynik pozostawał otwartą kwestią aż do końcowego gwizdka sędziego. Po rozgrywkach grupowych rozpoczęto fazę pucharową, która faktycznie zweryfikowała przygotowanie fizyczne uczestników mobilizowanych do wysiłku przez zgromadzonych na balkonie hali – kibiców.

Choć ufundowany przez Dyrekcję INP puchar powędrował do drużyny Zakładu Aktywności Zawodowej, to jednakowoż zwycięzcami byli wszyscy zawodnicy-uczestnicy meetingu, którzy poprzez swe zaangażowanie w grę i rywalizację fair play zagwarantowali wysoki poziom rozgrywek i chwile radości zgromadzonym kibiciom i opiekunom.

Turniej zakończono rozdaniem zawodnikom imiennych dyplomów uczestnictwa w zawodach, a także wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Organizatorzy pragną szczególnie podziękować władzom Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu za użyczenie sali gimnastycznej i wsparcie organizacyjne turnieju.

 

Tekst: Paweł Cieśla (Koło Naukowe Pedagogów)

Zdjęcia: Paulina Hartman, Paweł Cieśla