10 lutego 2017  r.  ( piątek ) o godzinie 11.30 odbędzie się wybór grup konwersatoryjnych w ramach przedmiotu „Warsztat badawczy pedagoga ”,

studenci proszeni są o zalogowanie się w systemie USOSWeb i wybór proseminarium prowadzącego przez:

II PRiPS
1/  Dr. E.Konieczna
2/  Prof. Z. Jasiński
3/  Dr hab. E. Nycz,

II PEOWT
1/ Prof. E. Sapia- Drewniak
2/ Dr hab.  B. Cimała