W dniu 15.01.2017 r. studenci niestacjonarni Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego uczestniczyli w spotkaniu naukowo-badawczym ze skazanymi kobietami, przebywającymi w Oddziale Zewnętrznym w Turawie, pod opieką dr Anny Glińskiej-Lachowicz (Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego).

Spotkanie zorganizowano w celu umożliwienia zapoznania się studentów z organizacją OZ Turawa, spotkania z kobietami tam przebywającymi, a także przeprowadzenia badań o charakterze naukowym na potrzeby przygotowywanych przez studentów prac licencjackich.
Spotkanie trwało całe niedzielne popołudnie i przebiegało w miłej atmosferze. Dla studentów była to pierwsza okazja do indywidualnego kontaktu z osobami pozbawionymi wolności, wymagała umiejętności nawiązywania kontaktu, komunikatywności i stworzenia pozytywnej atmosfery. Rozmowy przy okazji przeprowadzanych badań miały indywidualny charakter, każdy student pełnił rolę asystenta dla jednej pensjonariuszki zakładu. Dzięki temu możliwe było bliższe zapoznanie się i bardziej osobiste rozmowy podczas badań.
Dla pensjonariuszek OZ Turawa było to bardzo emocjonujące spotkanie, często po raz pierwszy – jak same przyznały – miały okazję uczestniczyć w tego typu badaniach, przeprowadzonych na terenie zakładu. Możliwość swobodnych rozmów przy kawie i poczęstunku spotkała się z ich uznaniem i zaowocowała chęcią dalszej współpracy.
Spotkanie oraz przeprowadzenie badań było możliwe dzięki uprzejmości Kierownika OZ Turawa – mjr Jacka Światłego, za co zarówno studenci, jak i opiekun grupy – serdecznie dziękują.
Tekst/zdjęcia: dr Anna Glińska-Lachowicz (INP, UO)