W dniach 13-20 marca 2017 r. gościem Instytutu Nauk Pedagogicznych
i Uniwersytetu Opolskiego była prof. Susan Yelich Biniecki z Kansas State University.

Przyjazd wykładowczyni był częścią wymiany dydaktyczno-naukowej realizowanej w ramach programu Erasmus+. Prof. Biniecki spotkała się z władzami Instytutu Nauk Pedagogicznych oraz Uniwersytetu, co umożliwiło wymianę doświadczeń dotyczących funkcjonowania polskich i amerykańskich uczelni oraz było okazją do nakreślenia dalszych planów współpracy. Główną część pobytu Prof. Biniecki stanowiły wykłady i warsztaty dla studentów i kadry akademickiej Uniwersytetu Opolskiego. Podczas warsztatów studenci, dzięki interaktywnej formie prowadzonych zajęć, nie tylko poznali teoretycznie, ale i praktycznie kwestie związane ze sprawiedliwością i kapitałem społecznym. Z kolei podczas wykładu dla społeczności akademickiej, w którym licznie uczestniczyli zarówno studenci jak i wykładowcy UO, analizowano zjawisko mikroagresji w kontekście międzykulturowym. Dyskusja, która towarzyszyła prezentacji prof. Biniecki świadczyła o żywym zainteresowaniu omawianym tematem. Ponadto, podczas wizyty odbyły się prezentacje dotyczące kwestii związanych z umiędzynarodowieniem uczelni, w tym publikowania przez naszych pracowników artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych. Prof. Biniecki, której obszar zainteresowań stanowią kwestie edukacyjne i społeczne, odbyła szereg spotkań związanych z praktyczną realizacją owych zagadnień. Należały do nich m.in. wizyta w opolskim Centrum Seniora i lokalnych instytucjach kulturalnych, a także spotkania z pracownikami naszego instytutu i członkami lokalnej społeczności.

Dzięki odbytej wizycie zacieśnione zostały kontakty z amerykańską uczelnią, co stwarza perspektywy wspólnych projektów badawczych, publikacji i dalszej wymiany naukowej. Prof. Biniecki podsumowała swój pobyt mówiąc: „Jestem pod wrażeniem zarówno serdecznego przyjęcia na Uniwersytecie Opolskim, jak i zaangażowania pracowników i studentów w organizację wszystkich części mojej wizyty. Mam nadzieję na dalszą współpracę”.