Zakład Pracy Socjalnej oraz Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów pt.”Współczesne problemy społeczne wyzwaniem dla pedagogiki i pracy socjalnej”, która odbędzie się w  Opolu, 27 kwietnia 2017 r.

pod patronatem honorowym
Prof. dr hab. Marka Masnyka – Rektora Uniwersytetu Opolskiego
oraz Arkadiusza Wiśniewskiego – Prezydenta Miasta Opola

Celem tegorocznej konferencji jest konfrontacja różnych stanowisk i koncepcji, próbujących opisać i wyjaśnić istniejące współcześnie problemy społeczne, zarówno te o zasięgu lokalnym, krajowym,jak i globalnym. Chcemy także przyjrzeć się roli, jaką w ich poznaniu i rozwiązywaniu
odgrywają pedagogika i praca socjalna. Ponadto celem konferencji jest wymiana doświadczeń
naukowych, prezentacja wyników badań prowadzonych w tym zakresie w wielu
uczelniach i ośrodkach naukowo-badawczych w Polsce i za granicą oraz próba diagnozy problemów, nękających współczesne społeczeństwa.

Proponujemy następujące obszary tematyczne do dyskusji:

1. Problemy społeczne jednostki i rodziny w ujęciu lokalnym.
2. Społeczne problemy o zasięgu globalnym.
3. Rozwarstwienie społeczne a jakość życia jednostek i rodzin.
4. Dostępność do edukacji w skali lokalnej i międzynarodowej.
5. Problemy społeczne jednostek i rodzin wyzwaniem etycznym dla wielu grup zawodowych
i społecznych.

Konferencja odbędzie się w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego,
na ul. Katowickiej 95. Prosimy o nadsyłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego
do dnia 10 kwietnia 2017 roku na adres: sknpsuo@gmail.com.

Program PL
Program ENG
Plakat PL
Plakat ENG