W dniach 26-27.04.2017r. gośćmi Instytutu Studiów Edukacyjnych oraz Instytutu Nauk Pedagogicznych UO była delegacja ze Szwecji, która reprezentowała uniwersytet w Karlstad (Karlstads Universitet).

Nasi goście zatrudnieni są w różnych jednostkach tego uniwersytetu, ale wszyscy współpracują ze sobą w ramach programu kształcenia nauczycieli. Odwiedzili nas:

•    Annelie Bodén – koordynator programu kształcenia nauczycieli;
•    Anders Österberg – wykładowca  nauk o społeczeństwie i edukacji
obywatelskiej na szczeblu szkoły podstawowej;
•    Monica Furu – wykładowca edukacji plastycznej;
•    Jeanni Flognman – wykładowca edukacji technologicznej na szczeblu szkoły
podstawowej;
•    Cecilia Ericzon – wykładowca edukacji muzycznej;
•    Torodd Lunde – wykładowca chemii i nauk ścisłych w edukacji na poziomie
szkoły podstawowej.

Celem przyjazdu gości, było przede wszystkim rozszerzenie erazmusowskiej umowy o współpracy także na nasz instytut. Dotychczas umowa wymieniała jako jednostki realizujące tę współpracę Instytut Socjologii i Instytut
Nauk Pedagogicznych. W ramach wizyty na Instytucie Nauk Pedagogicznych goście ze Szwecji uczestniczyli w zajęciach dr Anny Glińskiej – Lachowicz prowadzonych w ramach przedmiotu “Techniki terapeutyczne w resocjalizacji” (III PR), a także w prezentacji filmu dokumentalnego pt. “Projekt WYSPA – Taniec dla wolności”, poświęconego działaniom choreoterapeutycznym i arteterapeutycznym, jakie od wielu lat prowadzi w zakładach karnych dr Anna Glińska – Lachowicz.(w załącznikach 2 zdjęcia z pracy ze skazanymi).
Na zdjęciu (obok pracowników naszych instytutów) od prawej stoją: Torodd Lunde, Monica Furu, Cecilia Ericzon, Annelie Bodén i Anders Österberg. Siedzi pierwsza z prawej Jeanni Flognman.
Osoby zainteresowane zachęcamy do obejrzenia filmu z “Projektu WYSPA” dostępnego pod poniższym linkiem.

Link do filmu dokumentalnego: https://www.youtube.com/watch?v=fwRiRjT51fw