W dniach 20-25 maja 2017 roku odbyła się kolejna wizyta w ramach wymiany programu Erasmus+ na szwedzkim uniwersytecie w Karlstad.

Ze strony Instytutu Nauk Pedagogicznych w wymianie uczestniczyła Marzanna Pogorzelska, a ze strony szwedzkiej wizytę koordynowali Hamid Asghari i Anna Hulling, wykładowcy wydziału edukacyjnego tamtejszej uczelni. Podczas wizyty wykładowczyni przeprowadziła zajęcia ze studentami z zakresu pedagogiki porównawczej i pedeutologii. Szwedzcy słuchacze wykładów – przyszli nauczyciele z dużym zainteresowaniem przyjęli prezentację polskiego kontekstu edukacji szkolnej, zadając wiele pytań i porównując różne perspektywy pedagogiczne. Ważną częścią wizyty było seminarium i dyskusja z kadrą  naukową uniwersytetu w Karlstad dotycząca możliwości wspólnego naukowego z zakresu pedagogiki porównawczej, skupionego wokół postrzegania takich wartości jak demokracja i prawa człowieka przez polskich i szwedzkich pedagogów.