W dniach 30-31 maja reprezentanci Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy” prowadzonego przez doktora Mariusza Snopka brali udział w „DNIU PENITENCJARYSTYKI” zorganizowanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Cały wyjazd odbył się dzięki współpracy podjętej między naszym kołem, a kołem penitencjarystyki „Ex Lage” z Poznania. Współpraca trwa od 2016 roku i mimo krótkiego czasu, podjęto już wiele wspólnych inicjatyw.
W ramach wspomnianego wydarzenia, studenci mieli możliwość wysłuchania wykładu na temat roli sportu w oddziaływaniach penitencjarnych, prowadzonego przez por. Michała Talagę, poznać strategię w pracy ze sprawcami przemocy w trakcie warsztatu prowadzonego przez por. Dianę Owsiankę, czy też wziąć udział w kursie samoobrony dla kobiet „Obronię się sama” (zakończonego certyfikatem).
Powyższe przedsięwzięcia to jedynie część z zaoferowanych nam wydarzeń. Dzięki wyjazdowi studenci mieli możliwość poznania wielu wspaniałych ludzi ze świata „penitencjarnej rzeczywistości”, jak również owocnie spędzić czas ze studentami z zaprzyjaźnionego koła.

Tekst: Judyta Lorek
Fotografie: Magdalena Biela