W dniu 12 czerwca 2017 roku, grupa I roku Pracy socjalnej (SUM) odbyła kolejną wizytę w ramach serii wizyt studyjnych realizowanych podczas Proseminarium badawczego.

Celem wszystkich odbytych i planowanych wizyt i spotkań jest zgłębienie problematyki migracji zarobkowych w kontekście funkcjonowania rodziny i ewentualnych interwencji pracownika socjalnego. Ostatnia wizyta miała miejsce w Sądzie Okręgowym w Opolu, a została zorganizowana dzięki zaangażowaniu Kuratora Okręgowego, p. Rafała Sitarza,  oraz Specjalistki d/s PR, p. Ewy Kosowskiej-Korniak. Dzięki wymienionym osobom, które były merytorycznymi przewodnikami podczas tego wydarzenia, studenci poznali w pierwszej kolejności fizyczną przestrzeń sądu (pomieszczenia dla osób doprowadzanych na przesłuchania, przyjazny pokój przesłuchań, sala rozpraw z wydzieloną częścią dla niebezpiecznych przestępców), dowiadując się niezwykle interesujących kwestii dotyczących procedur stosowanych np. podczas przesłuchiwania dzieci. Druga część wizyty poświęcona  była prawnym aspektom sytuacji rodziny w kontekście migracji rodzica lub rodziców (np. właściwości władzy rodzicielskiej, możliwości jej zawieszenia i ograniczenia, piecza zastępcza). Prowadzący spotkanie zwracali uwagę na potencjalne konsekwencje migracji dla pracy socjalnej, co w znaczący sposób wzbogaciło wiedzę studentów w tym zakresie.