Katedra Pedagogiki na Wydziale Edukacji na Uniwersytecie Mateja Bela jest głównym realizatorem międzynarodowego projektu nr. 21720278 zatytułowanego “Ryzyko środowiska wirtualnego w V4”, wraz z Zakładem Patologii Społecznej i Socjologii (Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu w Hradec Králové), Instytutem Nauk Pedagogicznych (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego) i Instytutem Pedagogiki Społecznej (Wydział Edukacji Dziecięcej i Dorosłych na Uniwersytecie w Debreczynie).

Aktualne informacje o projekcie zostaną stale opublikowane na stronie Fanpage FB: https://www.facebook.com/therisksofthevirtualenvironmentintheV4/