II edycja konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną
Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów

pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły
Regulamin konkursu dostępny jest na stronach
– Kuratorium Oświaty – www.kuratorium.opole.pl
– Instytutu Nauk Pedagogicznych – www.inp.uni.opole.pl
Prace należy przesłać na adres: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego,
45-051 Opole, ul. Oleska 48 z dopiskiem „Znam historię i kulturę Czechów”
najpóźniej do 6 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego)

plakat

Reg. konkursu na prezentację edycja 2017