W dniach 21.09-11.10.2017 na naszym uniwersytecie miała miejsce wizyta prof. Maureen Wilt z University of Central Missouri (Warrensburg, Missouri, USA). Dla amerykańskiej wykładowczyni został zorganizowany wykład otwarty, w którym wzięła udział licznie zgromadzona społeczność akademicka.

Tematyka wykładu (Moving forward from grief -historical and personal – Strategies for working with clients.wydobywanie się z żałoby), choć niszowa ze względu na stosunkowe rzadkie jej podejmowanie,  jest jednocześnie uniwersalna, odnosząc się do doświadczeń większości z nas, w różnych okresach życia. Zapewne z tego właśnie powodu wykład spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, towarzyszyła mu dyskusja i niezwykle pochlebne komentarze po jego zakończeniu.

Podczas swojego pobytu prof. Wilt była gościem władz UO, konferencji w Kamieniu Śląskim (Rodzicielstwo i jego różne oblicza), prowadziła zajęcia dla młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu (Lessons from history: A story of a Jewish girl from Turek) oraz przeprowadziła kwerendę badawczą, m.in. w  archiwum Muzeum Auschwitz.

Prof. M. Wilt pracuje na Wydziale Pracy Socjalnej swojego uniwersytetu, zajmuje się zagadnieniami z zakresu opieki społecznej, praktyki pracy socjalnej i pracy z rodzinami, radzeniem sobie z żałobą i traumą. Doświadczenia badawcze prof. M. Wilt, oprócz wymienionych tematów, obejmują edukację na temat Holokaustu, kwestie związane z uzależnieniami i zdrowiem psychicznym. Z uczelnią, którą reprezentuje prof. M. Wilt Uniwersytet Opolski ma podpisaną umowę o współpracy.