W dniach 27-28 października br. przedstawicielki Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy” brały udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Penitencjarnej pt. „Współczesne problemy penitencjarystyki”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane z okazji X-lecia Naukowego Studenckiego Koła Penitencjarystyki Uniwersytetu Łódzkiego

i odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji tejże placówki.

W ramach tego wydarzenia uczestniczki koła miały możliwość wysłuchania interesujących wykładów. Swoim doświadczeniem i wiedzą podzielili się zarówno teoretycy, jak i praktycy mający na co dzień kontakt z osobami pozbawionymi wolności.
Drugi dzień pobytu rozpoczął się od wizytacji Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi. Zakład ten jest jednostką typu półotwartego i otwartego przeznaczoną dla skazanych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych z oddziałami aresztu śledczego oraz zakładu półotwartego
i otwartego dla kobiet. Podczas wizytacji wychowawca opowiedział Żakom o codziennej pracy z osobami pozbawionymi wolności oraz pokazał m.in. cele mieszkalne, w tym także cele zabezpieczającą służącą jako środek ochronny. Po zakończonej wizytacji zakładu karnego, studentki ponownie udały się na obrady konferencyjne.
Tego typu wyjazdy niosą za sobą wiele korzyści. Pewne jest, iż poszerzają dotychczasową wiedzę, między innymi dzięki połączeniu wymiaru teoretycznego (udział
w konferencji) z praktycznym (zwiedzanie zakładu karnego). Umożliwiają również nawiązanie nowych kontraktów oraz poznanie ciekawych miejsc.

Tekst: Magdalena Skaza