Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej zaprasza Pracowników i Studentów INP Uniwersytetu Opolskiego oraz wszystkich zainteresowanych na wykład  otwarty

pt. „Służba kuratorska – perspektywy i wyzwania”

poświęcony prezentacji specyfiki zawodu kuratora sądowego – zadań stawianych kuratorskiej służbie sądowej, aktualnych wyzwań oraz zagrożeń związanych z wykonywaniem tego zawodu.


Wykład wygłosi kurator zawodowy Pani Monika Zuchewicz-  Kurator przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich, absolwentka Instytutu Nauk Pedagogicznych UO.
Spotkanie odbędzie się w dn. 16.11.2017 (czwartek) w  godzinach 11.30 – 13.00 w auli “A”  przy ul Oleskiej 48.
Mamy nadzieję, że wykład ten zainteresuje naszych Studentów i zachęci w przyszłości do wyboru tego ciekawego zawodu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!