15 listopada 2017 r. odbyło się kolejne XXII Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe „Muzeum Lokalne – Trwanie obecności w zmieniającym się świecie”.

Instytut Nauk Pedagogicznych był od 1994 r. ich współorganizatorem lub sprawował nad K-K Seminariami… patronat naukowy.Samo seminarium w swojej formule jest seminarium municypalnym, organizowanym przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej i Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle a gromadzącym, co roku naukowców lub badaczy zajmujących się wybraną dziedziną lub zagadnieniem społecznym, które prezentowane jest  decydentom i zainteresowanym mieszkańcom miasta. Publikacji poseminaryjnych jest już w sumie siedemnaście. W tegorocznym seminarium uczestniczyło dziewięciu prelegentów i ponad 70 odbiorców, a tematyka dotykała funkcjonowania (powstałego niedawno) muzeum lokalnego w  przestrzeni zmieniającego się miasta.

fot. Paweł Cieśla