Koło Naukowe „Dwa Światy” pragnie zaprosić wszystkich studentów pedagogiki resocjalizacyjnej do wzięcia udziału w konkursie polegającym na twórczym zaprezentowaniu tematu:

Dlaczego warto studiować resocjalizację?

Temat powinien zostać twórczo zaprezentowany w dowolnej formie: tekstowej, graficznej, filmowej itp. Każdy sam wybiera swój oryginalny sposób prezentacji.

Prace konkursowe prosimy dostarczyć

do dnia 12.01.2018 roku kontaktując się z Magdaleną Skaza
(magda.skaza@onet.pl )

Konkurs polegać będzie na wyłonieniu spośród złożonych prac,
tych najlepszych, wybranych przez powołane jury.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej
Instytutu Nauk Pedagogicznych
(zakładka „News”).

Uwaga: dla finalistów przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Liczymy na wasz aktywny udział i czekamy na zgłoszenia!

 Konkurs Dwa Światy

 Regulamin konkursu oraz oświadczenie