W dniu 21 listopada br. Koło Naukowe Pedagogów – sekcja pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej „POW” pod opieką mgr Patrycji Kaszubskiej zorganizowała warsztaty radzenia sobie ze stresem dla dzieci ze świetlicy Cegiełka w Opolu.

Celem zajęć było nabycie umiejętności właściwego rozpoznawania u siebie objawów stresu oraz wypracowanie własnych metod radzenia sobie ze stresem.

fot. Dominika Kokoszka